KICKwerkt.nl

Vrouw-deelnemer-training-Kick-werkt

Sociale psychologische veiligheid en weerbaarheid

Bij Kickwerkt geloven we sterk in het creëren van een omgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Sociale en psychologische veiligheid en weerbaarheid zijn de pijlers van ons bestaan. Wij helpen organisaties een werkklimaat te scheppen waar mensen zich vrij voelen zichzelf te zijn, ideeën te delen en te groeien. Bedrijven waar vrijuit spreken de norm is, waar fouten maken erbij hoort en je mag zijn wie je bent, behoren tot de top in prestatie, innovatie en werkgeluk. Het ziekteverzuim is significant lager en de productiviteit en creativiteit van medewerkers is beter. En er is beduidend minder verloop.

Werken aan de sociale psychologische veiligheid om de weerbaarheid te vergroten wordt nog niet overal volledig omarmd. Dit is vaak te herkennen in wat wij ‘onderstroom gedrag’ noemen.

Wij helpen jouw organisatie graag naar onbevreesd presteren

  • Hoe creëer je teams waarin op een veilige manier met elkaar wordt samengewerkt?
  • Hoe creëer je energieke en positieve ‘safe zones’ binnen je organisatie?
  • Waar begin je?
  • Welke acties kun je ondernemen?
  • Hoe krijg je mensen mee?
  • Hoe houd je iedereen scherp?

Gevolgen van gebrek aan een veilig gevoel

1. Stagnatie van productiviteit en creativiteit

Wanneer teamleden zich niet veilig voelen om vrijuit te spreken, ideeën te delen of zeggen wat hen dwars zit, dan kan dit leiden tot zelfcensuur en terugtrekgedrag.

2. Stress en angst

In teams waarin medewerkers bang zijn om fouten te maken of bang zijn voor negatieve consequenties als ze hun mening geven, is stress en angst het gevolg.

3. Elkaar niet vertrouwen

Als dit speelt in een team zullen medewerkers minder effectief samenwerken en in het ergste geval het samenwerken saboteren.

4. Meer verloop van personeel

In onveilige teams is het verloop hoger dan in veilige teams. Ze zullen eerder de organisatie verlaten in zoektocht naar een veiligere omgeving.

5. Slechte reclame om nieuwe medewerkers aan te trekken

Over iedereen en over van alles kan worden gepraat. Als men het heeft over jouw organisatie als onveilig zal dat je reputatie besmetten en geen aanzuigende werking hebben op de arbeidsmarkt.

Kortom, het ontbreken van psychologische veiligheid kan een negatieve impact hebben op de prestaties, het welzijn en de cultuur van een organisatie. Het is daarom van vitaal belang voor leiders en managers om te investeren in het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor alle werknemers.

Herken je een onveilige sociale en psychologische situatie op jouw werkplek?

Tijd voor actie om sociale psychologische veiligheid te creëren!

Actie betekent inzicht creëren in sociale en psychologische veiligheid, de veiligheid prioriteit geven, daar transparant over zijn en de weerbaarheid helpen vergroten. Uit onderzoek blijkt dat als alleen al de eerste stap wordt gezet, ongewenst en grensoverschrijdend gedrag met 65% afneemt.

We zien het vaak in de verkeerde volgorde. Individuen op training sturen voor verbetering in plaats van er eerst voor te zorgen dat teamleden zichzelf durven te laten zien aan elkaar. De waardering ontstaat binnen het team. Elkaars verschillen erkennen. Zo kan de vruchtbare voedingsbodem ontstaan waarop het individu zich kan ontwikkelen. De goede volgorde is deze:

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid houdt in dat iedereen binnen de organisatie wordt gewaardeerd, ongeacht achtergrond, identiteit of overtuigingen. We moedigen respectvolle communicatie aan en streven naar een inclusieve omgeving waarin verschillen worden gevierd. Deze omgangsvormen, want dat zijn het, leggen we vast op organisatieniveau, met alle processen en procedures die daarbij horen, in ‘Dit zijn wij en hier houden wij ons aan’.0

Psychologische veiligheid als fundament

Psychologische veiligheid is de basis van ons streven naar groei en ontwikkeling. Dit speelt zich af op teamniveau. Wat we hebben vastgelegd in ‘Dit zijn wij en hier houden wij ons aan’ wordt hier in beweging gezet.  We moedigen openheid aan en erkennen dat angst om fouten te maken eerder leidt tot meer fouten maken.  Het is belangrijk dat elk lid van het team zich vrij voelt om vragen te stellen, feedback te geven en nieuwe ideeën te verkennen zonder angst voor veroordeling. We willen een omgeving creëren waarin persoonlijke groei wordt aangemoedigd en authenticiteit de norm is.

Weerbaarheid. De andere kant van dezelfde medaille

Weerbaarheid is de kracht die ons in staat stelt om te gedijen, vooral ook in uitdagende omstandigheden. Bij Kickwerkt geloven we in het cultiveren van veerkrachtige individuen die zich kunnen aanpassen en bloeien te midden van veranderingen. We helpen organisaties en bieden ondersteuning en resources om de veerkracht van teamleden te versterken, zodat ze het hoofd kunnen bieden aan stressvolle situaties en persoonlijke uitdagingen.

Of je nu teamlid bent, (HR)manager, directeur of bezoeker bent. We nodigen je uit om deel te nemen aan onze seminars, workshops of trainingen om te werken aan sociale en psychologische veiligheid & weerbaarheid. Samen bouwen we aan een plek waar iedereen kan groeien, leren en gedijen. Jezelf, samen met anderen, ontplooien levert een waardevol aandeel op in de maatschappij.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Wil jij werken aan psychologische veiligheid in jouw organisatie?