KICKwerkt.nl

Sociale Veiligheid man vrouw werk

Ongewenst Gedrag

Het Wetboek van Strafrecht definieert dat seksueel ongewenst gedrag is:

Elke vorm van seksuele toenadering (verbaal, non-verbaal, fysiek, opzettelijk of onopzettelijk) die door degene die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en /of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn.

Hoe duidelijk een definitie ook is, voor iedereen is het anders en is er geen algemene norm. Daarom is het ook lastig als een seksueel intimiderende situatie zich voordoet. De één bijt makkelijk van zich af terwijl de ander over zijn of haar grenzen laat gaan. En dan is er nog het natuurlijke van de erotische en verleidelijke spanning tussen mensen. Het gevolg kan zijn dat mensen (te) vaak hun mond dicht houden.

Onze aanpak

  • Preventief aandacht voor dit onderwerp; zijn er duidelijke signalen?
  • Aandacht, inzicht en openheid creëren. Wat is ongewenst, gedragsregels, vertrouwenspersoon instellen e.d.
  • Vormgeven aan het gewenste gedrag en dit integreren in de DNA van de organisatie op alle niveau’s.

Maskeren en schaamte

Ongewenst gedrag is veelomvattend en dat maakt het soms lastig. De een vindt nafluiten vleiend en de ander ervaart het als ongewenst. Maar duidelijk is wel: nee is nee. Als sprake is van een ongelijke machtsverhouding gaan al helemaal alarmbellen af. Nee zeggen tegen ongewenst gedrag mag nooit negatieve gevolgen hebben. 

Het kan een collega zijn die in het geval van ongewenst gedrag geen grens durft te trekken. Soms wordt uit schaamte gebagatelliseerd, gemaskeerd of zelfs ontkend. Misdragingen blijven dan onopgemerkt door de omgeving.

Als er signalen van ongewenst gedrag zijn

In onze trainingen en workshops maken we dit onderwerp bespreekbaar in teams en organisaties. We onderzoeken vooraf in welke mate dit speelt binnen de organisatie. Met elkaar bespreken we de vragen:

  • Wat is het ongewenste en grensoverschrijdende gedrag?
  • Welke normen en waarden zijn er binnen de organisatie op dit gebied? 
  • Zie je die normen en waarden ook terug in de teams en op de werkvloer? 
  • Wat is de impact ven het huidige gedrag op het team/de organisatie?

Pesten op de werkvloer

Uit cijfers van TNO blijkt dat jaarlijks meer dan een half miljoen werknemers slachtoffer zijn van pesterijen, waarvan 80 duizend structureel. Een kwart van de werknemers is weleens gepest door een collega of leidinggevende. Het gaat dan om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, isoleren of het niet delen van belangrijke informatie.

Dit kost werkgevers ongeveer vier miljoen aan extra verzuimdagen per jaar. Dit is 9 (!) miljoen euro aan loondoorbetaling

Gepest worden

Het is een taboe om toe te geven dat je gepest wordt. Veel werknemers zoeken de schuld bij zichzelf en schamen zich. Ze houden liever hun mond. Helemaal als het de leidinggevende is die pest.

Dat moet anders

Werknemers die worden gepest verliezen plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, presteren slechter en krijgen vaak psychische problemen die weer kunnen leiden tot (langdurig) verzuim.

Slechts 16% van de collega’s neemt het op voor een collega die wordt gepest. Als er wordt gepest op een afdeling stijgen de stresshormonen. Collega’s hebben er last van als iemand wordt gepest. Het leidt tot extra verzuim op de hele afdeling en de bedrijfscultuur verslechtert. Tel uit je verlies.

In onze trainingen en workshops gaan we aan de slag met zowel werknemers, werkgevers als leidinggevenden om dit taboe te doorbreken.

Herken je een onveilige sociale en psychologische situatie bij jou op de werkvloer?