Training Team 2.0

Training Team 2.0 estafette atletiek

Team 2.0

Samen kom je verder

Teamleden staan samen voor de uitdaging om betrokken en gemotiveerd te werken. Daarvoor moet je elkaar wel een beetje kennen om gebruik te kunnen én durven maken van elkaars kracht. Maar ook moet je constructief leren omgaan met elkaars (eigen)aardigheden en het geven van feedback hierop. Er moet een klimaat gekweekt worden waarin elke medewerker kan laten zien wat hij of zij nog meer in huis heeft om samen het topteam te worden dat erin zit.

Elk individueel teamlid kan dan zijn kwaliteiten inpassen in het team, met als doel dat het resultaat meer is dan de som der delen. Door te luisteren en empathie voor elkaar te hebben. Dat zijn de basisingrediënten die wij hebben ingekapseld in onze Training Team 2.0.

Het vraagt inzet, inzicht, kunde, verbinding en het commitment om deel te willen uitmaken van een team. In de training laten we elk teamlid ervaren hoe ver zijn invloed reikt, maar ook hoe hij omgaat met situaties waar hij geen invloed op heeft. Elk teamlid ontdekt zijn cirkel van invloed.

Wat levert de team 2.0 training op?

  • Sterke communicatie onderling en naar klanten;
  • De wil om samen te werken;
  • Vertrouwen en draagvlak;
  • Meer inzet van individuele kwaliteiten;
  • Effectief kunnen omgaan met conflictsituaties;
  • Concrete ontwikkelplannen voor zowel individu als team;
  • Teamgeest.

Het resultaat is dat individuen en teams vandaag beter functioneren en op termijn Duurzaam Inzetbaar zijn.