Opmerkingen en Klachten

Opmerkingen Klachten

Opmerkingen / Klachten

  1. Klachten kunnen gemeld worden per mail aan Kickwerkt tav Paul Vogelaar, directeur.
  2. Binnen 48 uur worden ingekomen klachten bevestigd per mail met een afspraak binnen welke termijn reactie zal plaatsvinden.
  3. Terugkoppeling van de klacht zal in ieder geval uiterlijk 1 week zijn na datum melding van de klacht.
  4. De klacht zal besproken worden met de betrokken partijen.
  5. Kickwerkt zal alles in het werk stellen om de klacht op te lossen en een zo passend mogelijk voorstel doen per mail om de klacht op te heffen. Mogelijk dat een persoonlijk gesprek daarvoor wordt ingepland.
  6. Indien onverhoopt de opdrachtgever niet tevreden is met de oplossing kan deze zich wenden tot de ethische klachtencommissie van Phoenix Opleidingen waar Paul Vogelaar bij is aangesloten.  Uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend voor Kickwerkt.
  7. De klachten die gemeld worden zijn strikt vertrouwelijk en worden op deze wijze behandeld.
  8. Kickwerkt bewaard binnengekomen klachten minimaal 2 jaar na melding.
  9. Indien partijen er samen niet uitkomen wordt de klacht voorgelegd aan een onpartijdige derde, in deze mevrouw M. Braaksma van Be your mirror.

Opmerkingen / Klacht versturen

U kunt hier direct een e-mail sturen aan KICKwerkt.
  • Dit veld is bedoeld voor validatie en moet ongewijzigd blijven.