Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid cijfers feiten

Betrokken medewerkers zijn duurzaam inzetbaar

Betrokken medewerkers zijn niet alleen duurzaam inzetbaar. Ze zijn gemiddeld 21% productiever dan niet betrokken of tevreden medewerkers. Dat realiseren is een gedeelde verantwoordelijkheid van werknemer en werkgever. Daarom betrekken wij medewerkers vanaf het begin bij het opzetten, uitvoeren en borgen van duurzaam inzetbaar werken.

Wat is Duurzame Inzetbaarheid?

Je zou kunnen zeggen dat zich veilig voelende, gezonde en vitale medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. De betekenis van duurzaam is immers langdurig zonder gebreken. Maar dat is natuurlijk wel wat kort door de bocht. In 2016 is uit een onderzoek van TNO gebleken dat toen al ruim 40% van de Nederlandse bedrijven zich bezig hielden en investeerden in duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Uit het onderzoek werd duidelijk dat stimuleringsmaatregelen, gericht op loopbaanontwikkeling, een positief effect hadden en nog steeds hebben op de groei en continuïteit van bedrijven. Onder andere de positie en leeftijd van de medewerkers hebben invloed op duurzame inzetbaarheid. 

Duurzaam inzetbare medewerkers, hoe dan?

In 2016 stelde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13 miljoen euro subsidie beschikbaar aan werkgevers. Dit geld was bedoeld om onder andere werkstress bij de medewerkers te verminderen. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS was namelijk gebleken dat vooral werknemers met een hoge werkdruk en weinig steun van hun leidinggevende een hoog risico op een burn-out hadden.

Meer dan 2,5 miljoen werknemers in Nederland hebben te maken met een hoge werkdruk. Het is makkelijk voor te stellen dat een groot aantal daarvan ziek thuis komt te zitten met een burn-out. Een te hoge werkdruk vormt een risico voor burn-outs en ander verzuim van medewerkers. Het is zelfs zo dat 45% van de burn-out klachten verschijnt bij medewerkers met een te hoge werkdruk die weinig steun van hun leidinggevende en collega's krijgen. Als medewerkers deze steun wel krijgen blijkt 'maar' 18% uit te vallen.

Feit is dat als organisaties betrokkenheid tonen in hun medewerkers, ontwikkelingsmogelijkheden en verantwoordelijkheid geven en het werkplezier vergroten zij duurzamer inzetbaar zijn. En slagroom op de taart is als organisaties dan ook nog investeren in de gezondheid, de vitaliteit van hun human capital!

Een website die ook heel veel inzage geeft in feiten en cijfers is Volksgezondheidenzorg.info. Meer dan de moeite waard om te bekijken!