Effectief Beïnvoeden training

Effectief beïnvloeden

Effectief Beïnvloeden Superman leidinggeven

Leer Effectief te Beïnvloeden

Een goed idee hebben we allemaal wel eens. De kunst is, hoe krijg je het gerealiseerd? Soms willen we meer voor elkaar krijgen bij anderen of onze positie versterken. Of we raken de grip kwijt op mensen en processen en krijgen geen commitment.

We noemen onze communicatie effectief als wij ons doel weten te bereiken, zonder dat we de relatie met de ander verstoren. We gaan altijd respectvol met die ander om en geven vertrouwen. Ook bij een éénmalig contact. Zelfs als je niet verwacht de ander nog eens terug te zien, kan slechte feedback over jouw gedrag als een boemerang bij je terugkomen.

Effectief communiceren is een interactief proces, waarbij je het gesprek op een prettige manier in de jouw gewenste richting stuurt; zonder gebruik te maken van formele macht. Je geeft je gesprekspartner vertrouwen met als gevolg dat die ander zijn opvattingen en gedrag verandert.

Je gedrag veranderen is lastig

Het vergt dat je bewust bent van je eigen gedrag en dat je gemotiveerd bent om te leren en jezelf te verbeteren. Heb niet de illusie dat je het gedrag van de ander kunt veranderen. Een ander reageert vooral op jouw houding en gedrag. Zet jij positief gedrag in, dan zal dat zeker invloed hebben op je gesprekspartner. Het is aan jou de keuze om hieraan te werken. Verander en begin bij jezelf! Je zult merken dat het kan.

Resultaten behalen met respect en vertrouwen

Het is niet meer van deze tijd om op basis van je positie, formele macht, mensen in beweging te krijgen. Daar komen heel wat meer karaktereigenschappen en sociale vaardigheden bij kijken. Negatief gedrag als manipuleren, gebruikmaken van je positie, er een verbogen agenda op nahouden pikken de mensen niet. Zij zullen actief, maar zeker passief in verzet komen. Op enig moment zal je de rekening voor dergelijk gedrag gepresenteerd krijgen.

Als je anderen serieus neemt, probeert hen te begrijpen en werkelijk contact maakt, dan is de kans vele malen groter dat jij je doelen haalt en draagkracht voor je plannen krijgt. Het mooiste is als het je lukt om gezamenlijke doelen en oplossingen te formuleren, waarbij de ander het gevoel heeft een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd. Dit motiveert mensen meer om in beweging te komen, dan eenrichtingverkeer.

Bij effectief communiceren, bedoelen we dus duidelijk niet, dat je louter en alleen vanuit je eigen belang denkt. Belangrijk is ook rekening te houden met de belangen van een ander en die mee te wegen. Dit komt een besluitvormingsproces alleen maar ten goede en verhoogt de motivatie om ook werkelijk te doen wat afgesproken is.

Met deze training beogen we je communicatieve vaardigheden aan te scherpen, zodat je in je werkomgeving effectiever kunt zijn. Maar natuurlijk kan je deze vaardigheden ook prima in de privésfeer toepassen. Want communiceren, doen we altijd en overal.

Het communicatiemodel is gebaseerd op verschillende gedragsvormen, die zo kort benoemd worden. Belangrijk is daarbij dat je bij het toepassen van die verschillende gedragsvormen een balans weet te vinden tussen het doel dat je nastreeft en de relatie met de ander. Je maakt contact met die ander en je betrekt hem of haar bij het gespreksonderwerp. Daarbij straal je zelfvertrouwen en kennis van zaken uit. Om echt contact te maken, ben je ook openhartig over je eigen onzekerheden en minder sterke kanten.

Effectief communiceren is dus een combinatie van persoonlijke uitstraling en het toepassen van vaardigheden.

De vier invloed stijlen die we één voor één behandelen:

Aansporen

De kracht van het willen

 • Complimenteren
 • Profileren
 • Stelling nemen

Overtuigen

De kracht van het denken

 • Argumenteren

Onderzoeken

De kracht van het voelen

 • Luisteren, samenvatten, doorvragen
 • Betrekken, vragen
 • Erkenning geven, feedback

Inspireren

De kracht van het geloven

 • Toekomst-perspectief schetsen
 • Aansluiten bij belang
 • De eerste stap zetten

Iedere invloedstijl heeft zijn eigen energie. Bij AANSPOREN en OVERTUIGEN is de energie meer vanuit je eigen persoon gericht op de ander, je neemt ruimte in. Bij ONDERZOEKEN en INSPIREREN staat de ander meer centraal en geef je meer ruimte. Wat nu volgt is een verkenning van de afzonderlijke gedragsvormen; wat zij inhouden en wat hun effect is. Na een korte theoretische uitleg, ga je per stijl ervaren hoe het is om die stijl toe te passen. Dit doen we met een paar eenvoudige oefeningen.

We analyseren welke communicatiestijlen je van nature inzet middels feedbackformulieren in je omgeving.

 • We onderzoeken je mentale stijlen, de bril waarmee je kijkt en waardoor jouw handelen wordt bepaald.
 • Je krijgt theorie en oefeningen over persoonlijke kracht en invloed en hoe je deze kunt toepassen.
 • Je oefent met verschillende casussen en eigen casuïstiek
 • Je maakt een persoonlijk actieplan