3 2 1 … Actie!

3 2 1 actie teamtraining

3, 2, 1 ... Actie!

Televisie is een krachtig medium. Het maakt gebruik van beeldtaal. Bij de '3,2,1 ... actie!' Training leren de teamleden om in beelden te denken en te communiceren. Deze filmdag brengt de gewenste verandering van een team letterlijk in beeld. Medewerkers kijken door de bril van een acteur naar hun eigen rol. Onder leiding van een regisseur worden de rollen uitgediept en maken de medewerkers gezamenlijk een televisieprogramma, terwijl het script van de organisatie leidend is. Dat is de kracht van een dag televisie maken.

Teambuilding was nog nooit zo leuk, indringend én effectief

Gedachten en beelden komen samen. Net zoals de werkelijkheid en de geacteerde scenes op film. Deze teambuildingformule gaat over bedrijfsdoelstellingen en hoe u die in uw organisatie kan optimaliseren. Uw medewerkers maken als team een televisieprogramma waar realiteit en toekomst in beeld worden gebracht. Op de set wordt het script onder leiding van een trainer en een deskundige crew vertaalt naar het draaiboek van de toekomst. De toekomst van de organisatie. En beelden liegen niet. Het script van het televisieprogramma is het plan van een organisatie. De teams laten zien hoe ze kunnen bijdragen aan verbetering. Het creëert draagvlak.

Teamwork

In de studio worden de taken verdeeld. De deelnemers doen alles zelf, storyboard, scenario, geluid, camera, licht en regie. En ze zijn natuurlijk de ster voor de camera als acteurs en presentatoren. Dat is pas teamwork!

Première

En dan, ja dan is het zover. De professionele editors hebben het programma gemonteerd. Met elkaar wordt bekeken en herbeleefd hoe het script van het bedrijf in beeld is gebracht.

Uw organisatie draait doorrrr

Aan tafel bij het televisieprogramma ‘Uw organisatie draait door’ bespreken we de gemaakte filmpjes. Hoe hebben de verschillende teams hun keuzes gemaakt, wat was de drijfveer, hoe was de beleving.

Teambuilding '3,2,1 ... actie!' is mogelijk in onze eigen TV studio op het Media Park in Hilversum en op elke andere denkbare locatie in binnen- en buitenland.