Focus, betrokkenheid & actie

Duurzame Inzetbaarheid is dan het resultaat, geen doel